ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 70 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 4
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار 1399.pdf 4,340.1k 0 خير دریافت فایل (4,340.1k)
سیزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.pdf 5,339.9k 1 خير دریافت فایل (5,339.9k)
مطالعه و بررسی چگونگی اعطای نشان کیفیت آمارهای رسمی نظام اماری ایران و تهیه سازوکارهای مناسب برای ان.pdf 3,795.0k 0 خير دریافت فایل (3,795.0k)
الگوی زندگی مادران و ویژگی های اجتماعی اقتصادی و بهداشتی خانوارها.pdf 2,917.5k 0 خير دریافت فایل (2,917.5k)
محاسبه ارزش افزوده اقتصاد دانش از کل اقتصاد ایران دکتر انتظاری 718.2k 10 خير دریافت فایل (718.2k)
عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه دک 401.3k 7 خير دریافت فایل (401.3k)
طراحی و توسعه راهکارهای کاربردی رشد حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دکتر نورشاهی 577.3k 7 خير دریافت فایل (577.3k)
راهبردجذب دانشجویان خارجی در ایران دکتر ذاکرصالحی 488.9k 9 خير دریافت فایل (488.9k)
جایگاه آموزش عالی در سبد هزینه خانوار ایرانی دکتر صالحی 294.9k 9 خير دریافت فایل (294.9k)
بررسی وضعيت زبان فارسی به مثابۀ زبان علمی و راهكارهاي ارتقاي آن دکتر محمدن 269.6k 6 خير دریافت فایل (269.6k)
بررسی وضعیت دوره های میان رشته ای در نظام آموزش عالی دولتی ایران دکتر حاتمی 284.1k 6 خير دریافت فایل (284.1k)
بررسی شایستگی های کانونی و حرفه ای دانش آموختگان خانم قارون 509.6k 11 خير دریافت فایل (509.6k)
بررسی ارتباط بین انگیزش درونی و استقامت دکتر روشنایی 464.0k 12 خير دریافت فایل (464.0k)
مطالعات بازنگری و اصلاح قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها دکتر ذاکرصالحی 139.8k 7 خير دریافت فایل (139.8k)
مطالعه مقایسه¬ای طرح¬های تربیت فرهنگی به منظور ارائه راه¬کارهای دکتر یزدان 520.1k 7 خير دریافت فایل (520.1k)
فهم معنای پدیدارشناختی کیفیت دانشگاه ایرانی در ذهن دانشجویان دکتر فراستخواه 521.9k 9 خير دریافت فایل (521.9k)
سیر تحول آموزش عالی آمریکا، تجارب موفق و راهکارهایی برای ایران دکتر نسرین ن 304.6k 8 خير دریافت فایل (304.6k)
رابطه ابعاد سازگاری دانشجویان خوابگاهی باکیفیت روابط بین فردی احمد حیدری ع 158.3k 7 خير دریافت فایل (158.3k)
بررسي ارتباط دانش و مهارتهاي دانشجويان رشته شيمي در دروه ليسانس دکتر روشنا 257.5k 13 خير دریافت فایل (257.5k)
آینده پژوهی آموزش عالی ایران دکتر فراستخواه 344.9k 24 خير دریافت فایل (344.9k)
نمایش 20 - 1 از 70 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 4