اخبار اخبار

«بازگشت

کتاب رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 آموزش عالی ایران

کتاب رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 آموزش عالی ایران به همت تیم تحقیقاتی شبکه پیمایش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به چاپ رسید. جهت مطالعه به کتابخانه و برای خرید به بخش فروش کتب مراجعه فرمایید

نظر
لینک مطلب :