اخبار اخبار

«بازگشت

کتاب حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی، ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها در راستای توسعه

  کتاب حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی، ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها در راستای توسعه، با ترجمه آقای دکتر جوادپورکریمی وامین هماینی دمیرچی به چاپ رسید و وارد بازار نشر شد. علاقه مندان می‌توانند برای مطالعه کتاب مذکور به کتابخانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مراجعه فرمایند

نظر
لینک مطلب :