اخبار اخبار

«بازگشت

کتاب تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ایستاده در گذرایام

کتاب تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ایستاده در گذرایام تالیف  آقای دکتر مقصود فراستخواه به چاپ رسید و در قفسه فروش قرار گرفت

قبلی
نظر
لینک مطلب :