اخبار اخبار

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره پیاپی 94
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره پیاپی 94 در مورد بیشتر بخوانید »
کتاب " اقتصاد توسعه دانش بنیان، توسعه به مثابه ساخت اکوسیستم های دانش بنیان"
کتاب " اقتصاد توسعه دانش بنیان، توسعه به مثابه ساخت اکوسیستم های دانش بنیان" در مورد بیشتر بخوانید »
کتاب " طراحی برنامه درسی در آموزش عالی، از نظریه تاعمل"
کتاب " طراحی برنامه درسی در آموزش عالی، از نظریه تاعمل" در مورد بیشتر بخوانید »
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی در مورد بیشتر بخوانید »
کتاب رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 آموزش عالی ایران
کتاب رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 آموزش عالی ایران در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 9 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 2