اشتراک منابع دیجیتال اشتراک منابع دیجیتال

پوشه ها
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
خلاصه اجرایی طرح های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 0 60 دسترسی از طریق میزکار
مستندات آموزشی
زیر پوشه ها : اطلس شاخص های آموزش عالی سال تحصیلی 94-95, مجموعه گزارش های تخصصی آموزش عالی
2 69 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 2 نتیجه
مدارک
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نام اندازه دریافت ها قفل شده انتخاب
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نمایش 0 نتیجه
پوشه اصلی منابع دیجیتال

پوشه اصلی منابع دیجیتال