اشتراک منابع دیجیتال اشتراک منابع دیجیتال

مستندات آموزشی

زیر پوشه ها
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
اطلس شاخص های آموزش عالی سال تحصیلی 94-95 0 3 دسترسی از طریق میزکار
مجموعه گزارش های تخصصی آموزش عالی 0 20 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 2 نتیجه
مدارک
نمایش 20 - 1 از 46 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
آینده آموزش هشت روند آموزش به سوی آینده 340.9k 130 خير دریافت فایل (340.9k)
آینده نشر مجله های الکترونیکی 1,945.0k 109 خير دریافت فایل (1,945.0k)
آیین نامه تاسیس شعب مشترک موسسات آموزش عالی در خارج از کشور 152.5k 60 خير دریافت فایل (152.5k)
الگوی زندگی مادران و ویژگی های اجتماعی اقتصادی و بهداشتی خانوارها.pdf 2,917.5k 38 خير دریافت فایل (2,917.5k)
اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت.pdf 5,035.2k 134 خير دریافت فایل (5,035.2k)
برآورد و ارزیابی حذف یارانه های نقدی بر شاخص های توزیع درآمد خانوارهای شهری 2,590.7k 96 خير دریافت فایل (2,590.7k)
بررسی فقهی و حقوقی وضعیت قراردادهای اجاره بنگاههای اقتصادی و اجاره بهای آنه 1,410.3k 58 خير دریافت فایل (1,410.3k)
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور. تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز آن در آس 1,768.6k 123 خير دریافت فایل (1,768.6k)
بیستمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها پژوهشگاه ها و مراکز آ 5,843.8k 22 خير دریافت فایل (5,843.8k)
پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری بهار 1399 4,066.1k 103 خير دریافت فایل (4,066.1k)
پروژه ملی اقتصاد مقاومتی ارتقاء 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر کشور به تراز بی 296.8k 158 خير دریافت فایل (296.8k)
تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامع 1,634.6k 63 خير دریافت فایل (1,634.6k)
تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 13 1,182.1k 156 خير دریافت فایل (1,182.1k)
تعدیل نوسانات فصلی از داده های شاخص قیمت منتخب 387.2k 86 خير دریافت فایل (387.2k)
توانش ترجمه نگاهی نو به صلاحیت های ترجمه 550.4k 114 خير دریافت فایل (550.4k)
جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری 2020 706.7k 102 خير دریافت فایل (706.7k)
خلاصه یافته ها، درس آموخته ها و پیشنهادهای گزارش ملی سیلاب ها، مرکز امور اج 10,416.9k 147 خير دریافت فایل (10,416.9k)
دانش نشر 1 890.9k 221 خير دریافت فایل (890.9k)
دانش نشر 2 1,124.2k 212 خير دریافت فایل (1,124.2k)
دانش نشر 3 429.2k 282 خير دریافت فایل (429.2k)
نمایش 20 - 1 از 46 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
مستندات آموزشی

مستندات آموزشی