اشتراک منابع دیجیتال اشتراک منابع دیجیتال

مستندات آموزشی

زیر پوشه ها
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
اطلس شاخص های آموزش عالی سال تحصیلی 94-95 0 3 دسترسی از طریق میزکار
مجموعه گزارش های تخصصی آموزش عالی 0 20 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 2 نتیجه
مدارک
نمایش 20 - 1 از 48 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
آینده آموزش هشت روند آموزش به سوی آینده 340.9k 397 خير دریافت فایل (340.9k)
آینده نشر مجله های الکترونیکی 1,945.0k 317 خير دریافت فایل (1,945.0k)
آیین نامه تاسیس شعب مشترک موسسات آموزش عالی در خارج از کشور 152.5k 251 خير دریافت فایل (152.5k)
الگوی زندگی مادران و ویژگی های اجتماعی اقتصادی و بهداشتی خانوارها.pdf 2,917.5k 117 خير دریافت فایل (2,917.5k)
اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت.pdf 5,035.2k 486 خير دریافت فایل (5,035.2k)
برآورد و ارزیابی حذف یارانه های نقدی بر شاخص های توزیع درآمد خانوارهای شهری 2,590.7k 283 خير دریافت فایل (2,590.7k)
بررسی فقهی و حقوقی وضعیت قراردادهای اجاره بنگاههای اقتصادی و اجاره بهای آنه 1,410.3k 264 خير دریافت فایل (1,410.3k)
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور. تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز آن در آس 1,768.6k 249 خير دریافت فایل (1,768.6k)
بیستمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها پژوهشگاه ها و مراکز آ 5,843.8k 184 خير دریافت فایل (5,843.8k)
پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری بهار 1399 4,066.1k 272 خير دریافت فایل (4,066.1k)
پروژه ملی اقتصاد مقاومتی ارتقاء 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر کشور به تراز بی 296.8k 379 خير دریافت فایل (296.8k)
تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامع 1,634.6k 226 خير دریافت فایل (1,634.6k)
تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 13 1,182.1k 277 خير دریافت فایل (1,182.1k)
تعدیل نوسانات فصلی از داده های شاخص قیمت منتخب 387.2k 282 خير دریافت فایل (387.2k)
توانش ترجمه نگاهی نو به صلاحیت های ترجمه 550.4k 511 خير دریافت فایل (550.4k)
جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری 2020 706.7k 275 خير دریافت فایل (706.7k)
خلاصه یافته ها، درس آموخته ها و پیشنهادهای گزارش ملی سیلاب ها، مرکز امور اج 10,416.9k 405 خير دریافت فایل (10,416.9k)
دانش نشر 1 890.9k 389 خير دریافت فایل (890.9k)
دانش نشر 2 1,124.2k 407 خير دریافت فایل (1,124.2k)
دانش نشر 3 429.2k 465 خير دریافت فایل (429.2k)
نمایش 20 - 1 از 48 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
مستندات آموزشی

مستندات آموزشی