اشتراک منابع دیجیتال اشتراک منابع دیجیتال

خلاصه اجرایی طرح های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مدارک
نمایش 20 - 1 از 60 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
آسیب‌‌شناسی و نیازسنجی زندگی دانشجویی در ایران 439.7k 399 خير دریافت فایل (439.7k)
آموزش عالی و بهره وری صنایع ایران دکتر مهربانی 555.6k 419 خير دریافت فایل (555.6k)
آینده پژوهی آموزش عالی ایران دکتر فراستخواه 344.9k 492 خير دریافت فایل (344.9k)
ابعاد فرسودگی تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن 472.0k 399 خير دریافت فایل (472.0k)
ارائه الگویی برای توسعه اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در ایران 666.4k 442 خير دریافت فایل (666.4k)
ارائه الگویی برای توسعه اکوسیستم نوآوری دکتر انتظاری 777.3k 469 خير دریافت فایل (777.3k)
ارایه الگویی برای هدفمندسازی تامین مالی آموزش 384.8k 333 خير دریافت فایل (384.8k)
ارتباط بین خوداثربخشی و خودهدایتی دانشجویان زیست‌شناسی دوره لیسانس 546.2k 385 خير دریافت فایل (546.2k)
ارزیابی اکوسیستم‌های کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه محور 855.6k 553 خير دریافت فایل (855.6k)
ارزیابی پیشرفت علوم و فناوری بر اساس سند چشم انداز 1404 58.4k 582 خير دریافت فایل (58.4k)
ارزیابی مهارت های اشتغال پذیری در برنامه های درسی رشته های مهندسی دکتر انت 318.2k 421 خير دریافت فایل (318.2k)
امکان‌سنجی مطالعات تعقیبی دانش‌آموختگان آموزش عالی 862.7k 399 خير دریافت فایل (862.7k)
بررسي ارتباط دانش و مهارتهاي دانشجويان رشته شيمي در دروه ليسانس دکتر روشنا 257.5k 413 خير دریافت فایل (257.5k)
بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای دکتر نورشاهی 731.6k 379 خير دریافت فایل (731.6k)
بررسی ارتباط بین انگیزش درونی و استقامت دکتر روشنایی 464.0k 412 خير دریافت فایل (464.0k)
بررسی ارتباط بین روش های موثر آموزش و قابلیت های دانشجویان 121.7k 344 خير دریافت فایل (121.7k)
بررسی اقدامات دانشگاههای منتخب ... خانم دکتر پورآتشی 434.9k 327 خير دریافت فایل (434.9k)
بررسی تجارب کشورهای در نظام جمع آوری آقای دکتر یزدان پناه 578.2k 373 خير دریافت فایل (578.2k)
بررسی تطبیق عرضه و تقاضای مهارت‌های اشتغال‌پذیری دکتر انتظاری 731.6k 376 خير دریافت فایل (731.6k)
بررسی تطبیقی تجارب دانشگاه‌های منتخب از منظر ویژگی‌های دانشگاه دکتر پورآتش 446.7k 375 خير دریافت فایل (446.7k)
نمایش 20 - 1 از 60 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
خلاصه اجرایی طرح های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

خلاصه اجرایی طرح های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی